Growth Hacking per a LinkedIn

DIMARTS 4 DE MAIG
Horari: de 9.00 h a 14.00 h
Format: online

Rafael de Jorge, Director, Coordinador i professor de diversos programes formatius en diverses universitats del país com la Universitat deBarcelona, Escola d’Organització Industrial, Eshob i Euroaula.

Introducció al Growth Hacking per a LinkedIn
Estructura d’un perfil professional
Preparació del funnel de conversió
Instal·lació de diversos bots d’automatització
Cerca avançada de perfils amb els quals volem contactar
Generació de tocs d’atenció automàtics per bots
Automatització de generació de contactes
Automatització de missatges personals i intel·ligents

Scrapping i automatització dels emails
Cerca dels emails de contactes mitjançant scraping amb intel·ligència artificial
Creació d’un nou llistat de contactes interessants
Creació de nous llistats de contactes i els seus emails
Programació d’una campanya intel·ligent de contacte mitjançant email
Funnel de la campanya per l’obtenció d’un nou client
Automatització depenent de la resposta del cadascú delsusuaris de forma intel·ligent
Anàlisi en temps real

Observacions: membres club de producte MICE

INSCRIPCIÓ