Jornada Moments

DIMECRES 30 DE NOVEMBRE
Horari: de 9.15 h a 14.00 h
Lloc: PGA Catalunya Resort

Programa:
Jornada de Formació Customer Journey pel projecte Moments. MUSARION ens acompanyarà a descobrir les necessitats per vendre millor el nostre producte:
– Creació d’un Customer Journey Map
– Identificar els punts forts i els punts febles de l`experiència del visitant/turista
– Proposta d’accions per fer més notòria l’experiència

Preu: 50€ (inclou material, coffee break i l’exclusivitat d’una mentoria individualitzada) *Només per a membres del club de producte del Patronat

INSCRIPCIÓ