Plataformes online per posicionar el teu negoci turístic

DILLUNS 3 DE MAIG
Horari: de 09.30 h a 13.30 h
Format: online

Alba Espejo, Graduada en Turisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster Universitari en Gestió Cultural, Especialització en Turisme Cultural per les Universitats UOC-UdG-UIB