Inscripció

Inscripció tallers: 60€  (43€ per els membres de clubs de producte del PTCBG) coffee break  inclòs.

Forma de pagament: transferència bancària a La Caixa: ES07 2100 8101 9122 0002 6727, referència nom del taller i de la persona inscrita (es demana passar còpia de la transferència per correu electrònic a jornades@costabrava.org o per fax al núm. 972 22 15 70 indicant nom del taller i les dades assenyalades en aquest formulari).

Terminis d’inscripció:
Les dates límit d’inscripció a les formacions són les següents:
Tendències i demanda del sector MICE de França 04/12 (data límit: 30 de novembre)

Les places són limitades tant a la jornada com als tallers.

Per a més informació jornades@costabrava.org

DADES INSCRIPCIÓ:

El vostre nom i cognoms (obligatori)

Empresa

Càrrec

Pàgina web

El vostre e-mail (obligatori)

Twitter

Telèfon (obligatori)

DADES FACTURACIÓ:

Raó Social

NIF

Adreça fiscal

Població

Codi postal

SESSIONS:
Tendències i demanda del sector MICE de França

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA tractarà les meves dades personals amb la finalitat de processar la meva sol·licitud de subscripció i enviar-me comunicacions (fins i tot per mitjans electrònics) sobre les seves activitats, així com per complir les seves obligacions legals i enviar-me comunicacions (fins i tot per mitjans electrònics) sobre altres activitats que es puguin ajustar al meu perfil. La política de privacitat indica com puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició.

He llegit, entenc i accepto la Política de Privacitat*