Presentació

 presentacio╠ü_124x140px_web

El turisme és un dels principals motors de la nostra economia i ens els darrers anys hem viscut molts canvis en els models d’estructuració, comunicació i comercialització. La irrupció dels mitjans socials i les xarxes han fet que els nostres clients hagin après hàbits diferencials de compra online, que han acabat afectant tot el sector turístic, des de les activitats fins a l’allotjament.

Per aquesta raó, creiem que la formació dels professionals és un element clau per superar amb èxit els nous reptes que se’ns plantegen i des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona reprenem un any més el programa de formació Turisme 360º amb diverses sessions presencials que tindran lloc entre els mesos d’octubre 2016 i juny 2017 i on esperem comptar amb vosaltres.

Una excel·lent oportunitat per aprofundir en diverses temàtiques, fer networking, visualitzar noms i persones amb qui diàriament podem tractar en un entorn virtual i a les quals podem demanar tot allò que ens sigui necessari. A més de  seguir superant amb èxit el nous reptes empresarials que se’ns plantegen.